Element

Vi produserer veggelementer med lengder opp til ca 13 meter til hus, hytter og garasjer.

Elementene leveres uisolert, inklusive vinduer og dører. Vi tar hele jobben, fra tegning til elementproduksjon til levering.

 
Noen fordeler:

Kort byggetid og reduserte kostnader

Produksjonen av elementene kan foregå parallelt med fundamentering og grunnarbeider. 

Kvaliteten på elementene bedres med produksjon under tørre og kontrollerte forhold - vi jobber uforstyrret av skiftende værtyper. Dette sammen med rask montering på byggeplass vil gi en kort byggetid og redusert fuktproblematikk. I løpet av et par dager etter påbegynt element-montasje får du tett råbygg.