Viktig informasjon

Her finner Dere viktig informasjon i forbindelse med kostnadsoverslaget, leveringer OG MONTERING.

 

Salgs- og leveringsbetingelser (PDF)
Leveringspresiseringer for Element (PDF)
Leveransebeskrivelser Element (PDF)
Leveransebeskrivelser Precut (PDF)
 
Monteringsveiledning Takstoler (PDF)
NTF STANDARD ANSVARSFORHOLD (PDF)